Assistance til håndtering af persondata og it-sikkerhed

Afhængig af jeres forretningsområde, og om I er en privat virksomhed eller offentlig myndighed vil der være forskellige krav til behandlingen af persondata. Mange vil opleve, at der i det daglige arbejde opstår en del konkrete spørgsmål, der skal afklares for at overholde af persondatareguleringen, Fx:

 • Skal I have samtykke til anvendelse af de personoplysninger I behandler?
 • Er I dataansvarlige eller databehandlere? Hvordan er fordelingen af ansvaret for behandling af persondata mellem jer og jeres samarbejdspartnere?
 • Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til hjemmeside, cookies og apps?
 • Hvordan vurderer I en databehandleraftales indhold ellers jeres databehandlers IT-sikkerhed?
 • Hvad gør I når en kunde ønsker adgang til data om sig selv, og kræver og sletning eller rettelse?
 • Hvordan gennemføres audit af jeres datahåndteringsprocesser og af eksterne samarbejdspartnere?
 • Hvornår er der krav og risiko- og konsekvensanalyser og hvordan udføres de?

Vores professionelle konsulenter giver svar på jeres spørgsmål og reglernes betydning for jeres arbejdsområde. Vi sætter os ind i jeres virksomhed og behov for at afklare hvad reglerne betyder for persondatabehandling inden for netop jeres forretningsområde og kerneaktiviteter både i forhold til jura og IT.

LejenDPO tilbyder flere muligheder for assistance, der kan skræddersys til jeres behov enten på ad hoc basis i forhold til konkrete opgaver eller gennem rådgivning på abonnementsbasis (DPO light og DPO full-pakken).

Ad hoc rådgivning om persondatahåndtering og IT-sikkerhed

Står I med spørgsmål i forhold til afgrænsede projekter, fx hjemmeside, apps, udvikling og vurdering ad databehandleraftaler, auditering og kontrol, m.v. tilbyder LejenDPO assistance på ad hoc basis. Sammen fastsætter vi rammerne for opgavens omfang og pris.

Tryghedspakke:

Med DPO Light får I professionel hjælp hos vores konsulenter. Produktet er rettet til de virksomheder, der ikke er underlagt krav om lovpligtig udnævnelse af en DPO, men alligevel ønsker at være fuldt opdaterede og på forkant med GDPR-reguleringen med mulighed for løbende konsulentrådgivning.

 • GDPR Status: Indledende gennemgang af jeres eksisterende arbejde GDPR compliance, herunder:
  • Gennemlæsning af dokumentation, fortegnelser, politikker, databehandleraftaler, forretningsgange.
  • Gennemgang af IT-sikkerhedspolitik med konkrete anbefalinger I forhold til IT-sikkerhed, Antivirus, Adgangsrettigheder, Anti-Malware, kryptering, Backup m.v.
 • GDPR Support: Løbende rådgivning af vores konsulenter ift. håndtering af konkrete spørgsmål inden for GDPR og IT-sikkerhedsspørgsmål, håndtering af anmodninger fra registrerede datasubjekter, spørgsmål fra datatilsynet m.v.
 • Compliance Kontrol: halvårlig audit af vores konsulenter, hvor der på årlig basis udarbejdes en ledelsesrapport for status over virksomhedens GDPR -håndtering og IT-sikkerhed.
 • Compliance Kontrol: Adgang til vores cloudbaserede GDPR-platform, som dokumenterer og giver overblik over jeres processer for persondatahåndtering.

Priser

Prisen bliver fastsat efter, hvor mange processer og hvor meget persondata I arbejder med.

Vi laver en abonnementsordning hvor I betaler et fast beløb pr. måned for selve DPO rollen. Opgaver udover denne faktureres efter forbrugt tid.

Vil I vide mere?

Ring til os på 51861616,
eller send en mail til info@lejendpo.dk, så ringer vi jer op.

I kan også udfylde kontaktformularen, så kontakter vi jer hurtigst muligt.

Kontakt os

Disse firmaer passer på deres persondata sammen med os